โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-14 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-14

มทร.ล้านนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรขึ้น >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา  โดยปีการศึกษา 2560 ให้ทุนจำนวน 3 ทุน แบ่งสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน และ สาขา IBM 2 ทุน  โดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารและวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองคณบดีคณะบริหารฯ ด้านวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุภาวดี วรุณกุล หัวหน้าหลักสุตร IBM เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ ระหว่างวันที่ 9-13 ธ.ค. 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา