โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 19 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 19

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 19 ประจำปี 2559 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีอาจารย์กีรติ วุฒิจารี เป็นอาจารยืผู้ควบคุมทีม
          การแข่งขันดังกล่าวจัดโดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทีมแข่งพัฒนายานยนต์ทั้งระบบตั้งแต่การวางแผน การประดิษฐ์โครงสร้างและเฟรมตัวถัง ตลอดจนการคิดค้นพัฒนาระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ภาพ : อ.กีรติ วุฒิจารี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา