โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ภาคพายัพ เกมส์ ครั้งที่ 18 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ภาคพายัพ เกมส์ ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1938 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ภาคพายัพ เกมส์ ครั้งที่ 18ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา