โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Programme  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Programme

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย Singapore Polytechnic  มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 3 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Programme ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ผู้สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 053-924111 ต่อ 1001 หรือทาง Facebook : Oir Rmutl และทาง e-mail : oir_rmutl@hotmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา