โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานประชุม TALANT MOBILITY FAIR 2016 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานประชุม TALANT MOBILITY FAIR 2016

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1761 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมงานประชุม Talant Mobility Fair 2016 เป็นกิจกรรมการจับคู่ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยฯ  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ตึก สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา