โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้จัดโครงการ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้จัดโครงการ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับปริญญาตรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ เป็นประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ระดับปริญญาตรี และเป็นการวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตรในสังกัดทุกพื้นที่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่


คลังรูปภาพ : TQF


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา