โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตร คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ สิงห์ อาสา ได้จัดกิจกรรม หลักสูตรปฐมพยาบาลและความปลอดภัยฯ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาหลักสูตร คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ สิงห์ อาสา ได้จัดกิจกรรม หลักสูตรปฐมพยาบาลและความปลอดภัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1797 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตร คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ สิงห์ อาสา ได้จัดกิจกรรม หลักสูตรปฐมพยาบาลและความปลอดภัยเบื้องต้น เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี


คลังรูปภาพ : สิงห์อาสา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา