โลโก้เว็บไซต์ สิงห์อาสา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สิงห์อาสา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาหลักสูตร คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ สิงห์ อาสา ได้จัดกิจกรรม หลักสูตรปฐมพยาบาลและความปลอดภัยฯ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตร คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ สิงห์ อาสา ได้จัดกิจกรรม หลักสูตรปฐมพยาบาลและความปลอดภัยเบื้องต้น เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคเหนือ มหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา