โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา มทร.ล้านนา น่าน

ขอบคุณภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา