โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-02 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-03-02


นศ.หลักสูตร วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล คลังความรู้

   นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภายในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร โดยนักศึกษาได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าวจำนวน 2 รายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา มทร.ล้านนา น่าน ขอบคุณภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทย
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา วางพานพุ่มในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา