โลโก้เว็บไซต์ 17 ก.พ. 66 พิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

17 ก.พ. 66 พิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาพิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566
     วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา