โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา คอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการห้องสุมดนี้พี่ให้น้อยปีที่ 10 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา คอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการห้องสุมดนี้พี่ให้น้อยปีที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 3272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษา คอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการห้องสุมดนี้พี่ให้น้อยปีที่ 10  บ้านแม่ลาน้อย ตำบลแม่สามแลบ  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9-25 กันยายน2559

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา