โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดงานแสดงมุทิตาจิต “เกษียณรักสัมพันธ์ สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา”ประจำปี 2559  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดงานแสดงมุทิตาจิต “เกษียณรักสัมพันธ์ สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา”ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 “เกษียณรักสัมพันธ์ สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 34 ราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี กล่าวเชิดชูเกียรติ  แสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี กล่าวว่า “ขอขอบคุณกับทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทั้งในบทบาทของอาจารย์ที่ให้ความรู้กับศิษย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้และยึดถือแบบอย่างที่ดีของการเป็นบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาของการก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ เรามีบุคคลที่เป็นแบบอย่างมากมายซึ่งได้สร้างประโยชน์คุณานัปการให้แก่มหาวิทยาลัยและจะมอบหน้าที่นั้นต่อให้บุคลากรรุ่นต่อๆไป ที่จะได้สืบทอดและร่วมกันยึดถือเป็นแบบอย่างอันดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯต่อไป”

โดยในปี พ.ศ.2559  มทร.ล้านนา มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 34 ราย ได้แก่ นายเอกชัย กิตติวรากูล             นายธงชัย ปัญญาธนัญชัย นายวิทูรย์  ส่องแสง  นายอิ่นแก้ว ยะปัน ผศ.พรพิมล วิกรัยพัฒน์  ผศ.สุทธิดา จันทร์คง                  ผศ.นุกูล พิกุล นายอภิชัย ตีรณวัฒนากูล ผศ.เบญจพงษ์ พรนิมิตร ผศ.อินสอน สายมา นายเสน่ห์ ศรีวิชัย ผศ.พิชัย ไชยเสนา  นายอรุณ ไทยใหม่ นายพรหมมินทร์ สายนาคำ ผศ.โพธิ์งาม ภู่ทอง ผศ.ถาวร  ถนอมพงษ์ชาติ นายสุชาติ  สุวรรณเบญจางค์  นายบุญรอด มาลากรอง นายวิรัติ อำพันธุ์ ผศ.เศรษฐศิลป์  อัมมวรรธน์ นายสวัสดิ์ ช่างสาร  นายศิลปชัย  ดิวรางกูร  ผศ.บวรลักษณา  อินประสิทธิ์ นายวรทัศน์  ศรีวิชัย  นางสาววันดี  อ๊อดปัญญา  ผศ.สุนีรัตน์ สุรีย์พงษ์  นายสังข์  ทองมี  นายหวั่น หมีนิ่ม     นายรี   จันทร์พุฒ นายสมศักดิ์    สว่างวรรณ นางสาวจำเนียน เป็กเครือ ผศ.สำเร็จ ศรีบรรเทา  นายพัฒนา อินทร์ประเสริฐ นางอุไรลักษณ์ ปัญญาราช

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา