โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 755 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพวิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566

      วิธีการสมัตร : ออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซด์ของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 28  พฤศจิกายน  2565 - 6 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง : สามารยื่นแสดงความจำนงค์โดยกรอกใบสมัครตามเว็ปไซด์  http://119.59.126.16:82/applicant2/insert_form.php

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา