โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงงาประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงงาประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพวิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จังหวัดสงขลา ประจำปีการศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา