โลโก้เว็บไซต์ อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน (มทร.ล้านนา น่าน) จัดกิจกรรม ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ 5 ธันวาคม 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน (มทร.ล้านนา น่าน) จัดกิจกรรม ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ 5 ธันวาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-20.00 น. อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน (มทร.ล้านนา น่าน) ได้จัดกิจกรรม "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 38 , จุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

     โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ เลขานุการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว.จังหวัดน่าน กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย ณ สวนสาธารณะศรีเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา