โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมรับสมัครทุนการศึกษาและรับฝึกงาน  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมรับสมัครทุนการศึกษาและรับฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 29 มิถุนายน  2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมรับสมัครทุนการศึกษาและรับฝึกงาน โดยมี อาจารย์ดร กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมได้มีการเปิดรับสมัครทุนและกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ ดังนี้

1.ทุนการศึกษา  จำนวน 2 ประเภทดังนี้

  1.1.ทุนเรียนดี *พร้อมเปิดรับสมัครฝึกงานแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4

  1.2.ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน 

2.กิจกรรมแนะนำธุรกิจไทยออยล์

 สำหรับนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครทุนฯ และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการฝึกงาน 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา