โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ส่งผลงานเข้าร่วม FTI Expo2022 แสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยแห่งวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ส่งผลงานเข้าร่วม FTI Expo2022 แสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยแห่งวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่มีการต่อยอดจากการค้นคว้าวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
     ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้ารับชมการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ สำหรับผลลงานทีได้นำไปเข้าร่วมการจัดแสดงภายในงาน ประกอบด้วย 

  1. เครื่องบำบัดน้ำด้วยวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้า ผลงานของ ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ
  2. Innovative Air Cleaner (เครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิต) ผลงานของ รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ
  3. Pulse Electric Field (PEF, เครื่องสนามไฟฟ้าพัลส์) ผลงานของ นายชัชวาล  กันทะลา
  4. เครื่องพิมพ์วัสดุหนืด 3 มิติ ผลงานของ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ
  5. แผ่นไฟเบอร์บอร์ดจากเส้นใยธรรมชาติ ผลงานของ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ
  6. เครื่องต้นแบบบำบัดอากาศด้วยจานหมุนไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์ ผลงานของ ผศ.วิสูตร อาสนวิจิตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา :  0 5326 6518 ต่อ 1011 
(Cr.อมรทัต ขันแก้ว : สวพ.มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา