โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15และระดับชาติครั้งที่ 23 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15และระดับชาติครั้งที่ 23

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 910 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติครั้งที่ 15และระดับชาติครั้งที่ 23 

กำหนดการเปิดรับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

 เปิดรับบทความ/ผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านระบบออนไลน์ Online submission

หมดเขตส่งบทความ วันที่ 30 มิถุนายน  2565

ที่เว็บไซต์  https://tsae2022.rmutl.ac.th

หมายเหตุ

- งดเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากร/นักศึกษา สังกัด มทร. ล้านนา

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ https://tsae2022.rmutl.ac.th 

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-921-444  ต่อ 2215

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา