โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3454 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่ายวิจัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : The 8th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2022)

...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 ในรูปแบบ Online  ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565

             โดยมีการนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 7 Session  ได้แก่

             Session 1 สาขาวิศวกรรม พลังงานและเทคโนโลยี

             Session 2 สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพและชีวภาพ

             Session 3 สาขาเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

             Session 4 สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

            Session 5 สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

            Session 6 สาขางานวิจัยรับใช้สังคม งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

            Session 7 สาขางานประจำสู่งานวิจัย

 

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 

ส่งบทความออนไลน์ ได้ที่ https://crci.rmutl.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ ได้ที่เว็บไซต์ https://crci.rmutl.ac.th/

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา