โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ มจพ. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ มจพ. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2711 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 4 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ ทางด้านการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม รวมถึงระบบงานสายสนับสนุน  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรของสองมหาวิทยาลัย มจพ.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในทุกด้าน เรามีบุคลากรที่มีความความเชี่ยวชาญ มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งต้องขอบคุณ มทร.ล้านนาที่เล็งเห็นศักยภาพของมจพ. ที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ เรามีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุน มทร.ล้านนาในทุกๆด้าน เพราะเรามีเป้าหมายเดียวในความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา สร้างครอบครัววิชาการให้ใหญ่ขึ้นและจะมีกำลังในการพัฒนาประเทศได้มากขึ้น”

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่มทร.ล้านนา ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ในหลายด้าน อาทิ การพัฒนากำลังคนของ มทร.ล้านนา ด้วยการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาโท-เอก ภายใต้ความร่วมมือ TGGS  และ Thai-French Center การสร้าง platform การส่งผ่านและขยายผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Innovation & technology diffusion) หรือภายใต้โปรแกรม Offshore Center โดยการทำงานร่วมกันของนักวิจัย มจพ.และ มทร.ล้านนา ความร่วมมือเครือข่ายการปฏิรูปและพลิกโฉมประเทศร่วม ภายใต้โครงการ เทคโนโลยีอากาศ ระบบราง และ Automation and robotic ยานยนต์ไฟฟ้า AEV และรวมถึงการพัฒนากำลังคนสายสนับสนุนในกองและสถาบัน แบบแม่ไก่ลูกไก่ เพื่อสร้างสายสนับสนุนพันธุ์ใหม่ งานวิจัย งานบริการวิชาการงานกฎหมาย งานพัฒนาทักษะ งานดูแลภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ภาคผลิตและภาคสังคมซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต”

            ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า “มทร.ล้านนา เราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ มจพ.ในทุกๆ ด้าน และเรายึดถือ มพจ.เป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาศักยภาพของอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรในสายอาชีพซึ่ง มจพ.จะร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้เราได้เติบโตและเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ในนามของมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณ มจพที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนให้เกิดนวัตรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวจากเดลินิวส์ออนไลน์ https://www.dailynews.co.th/news/823997/

ข่าวจาก มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/publicize/news_3215811ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา