โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบิน  ปาลี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับพื้นที่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบิน  ปาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายฉกาจ กาญจนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับพื้นที่ นำโดย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด คณะทำงานฯระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาตรวจสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 (กัญชง) ของนายไตรทศ ใจศรีธิ สถานที่ขออนุญาต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ (mou) ระหว่างเทศบาลตำบลเหมืองง่า  กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ในการจัดทำโครงการนี้  มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบิน  ปาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
พ.ต.อ.หญิง กิ่งกมล ตะยะพงค์และ  พ.ต.ท.ประเทือง ประกอบศรีกุล  เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย  นายอานนท์  บุญเหมย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นที่ปรึกษาด้านการปลูก การดูแล   โรคและแมลงต่างๆออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา