โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบิน  ปาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับพื้นที่
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายฉกาจ กาญจนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา