โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-09 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-07-09

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : ปิดปรับปรุงพื้นที่...ให้บริการ (ตั้งแต่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป)
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารวิทยบริการ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา จึงขอปิดพื้นที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าการปรับปรุงพื้นที่อาคารจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ขอเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบิน  ปาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับพื้นที่
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายฉกาจ กาญจนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับพื้นที่ นำโดย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด คณะทำงานฯระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาตรวจสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 (กัญชง) ของนายไตรทศ ใจศรีธิ สถานที่ขออนุญาต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา