โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่หารือ แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ โรงเรียนพร้าววิทยาคม  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่หารือ แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เนื่องภิรมย์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ "พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานฯ" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน  2563 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม  ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา