โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่"  โดยมี อาจารย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา