โลโก้เว็บไซต์ แห่เทียนพรรษา สโมสรนักศึกษา 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แห่เทียนพรรษา สโมสรนักศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบสารประเพณีถวานเทียนพรรษา ประจำปี 2565
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและสโมสรนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระครูธีรสุต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา