โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา