โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศ 65 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศ 65

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา