โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พ.ค. 2565 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พ.ค. 2565 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา