โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) ประจำปี 2565  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedมทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาenlightened

enlightenedเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) ประจำปี 2565enlightened

          วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 06.30 น. จังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) ประจำปี 2565 โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โครงการนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

          มทร.ล้านนา น่าน โดยดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรับฟังแสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรม "เรื่อง อัฏฐมีบูชาเทศนา วันสำคัญที่ชาวพุทธเริ่มจะลืมเลือน" โดยเจ้าคณะจังหวัดน่าน

          "วันอัฏฐมีบูชา" แรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) ประจำปี 2565 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา