โลโก้เว็บไซต์ รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จากผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ วันที่ 28 ก.พ. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จากผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ วันที่ 28 ก.พ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น่าน รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จากผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ วันที่ 28 ก.พ. 2565
          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์  มงคลเทพ ได้ผู้รับมอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา