โลโก้เว็บไซต์ MOU สินเชื่อเพื่อสวัสดิการกับ ธ.กรุงไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MOU สินเชื่อเพื่อสวัสดิการกับ ธ.กรุงไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างสวัสดิการและเสริมสภาพคล่องด้านการเงินแก่บุคลากร ร่วมกับ ธ.กรุงไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับนางอัจฉรา เอิบสิริสุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา