โลโก้เว็บไซต์ โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรม ประชุมจัดทำข้อมูลประกอบ โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปี 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมจัดทำข้อมูลประกอบ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้จัดทำข้อมูลประกอบโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา