โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ลำปาง4มค62 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ลำปาง4มค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นความเป็นสิริมงคลฯ
     วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา