โลโก้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าลาหู่ซีบ้านขอนม่วงออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าลาหู่ซีบ้านขอนม่วงออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าลาหู่ซีบ้านขอนม่วงออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2561 ทีมนักศึกษา Textile มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ดอยม่อนล้านเพื่อดำเนินงานถอดองค์ความรู้ด้านผ้าชนเผ่าบนดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้นำเอา Design ชุดท...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา