โลโก้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าลาหู่ซีบ้านขอนม่วงออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าลาหู่ซีบ้านขอนม่วงออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2745 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2561 ทีมนักศึกษา Textile มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ดอยม่อนล้านเพื่อดำเนินงานถอดองค์ความรู้ด้านผ้าชนเผ่าบนดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้นำเอา Design ชุดที่นักศึกษาออกแบบไว้ไปกลั่นกรอง วิเคราะห์แบบร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะได้ผลงานที่ออกแบบเป็นที่พอใจของชุมชน กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา “ผ้าม่อนล้าน” บนสถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสิน กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ภาพ/ข่าว : ผศ.ไพโรจน์   วรพจน์พรชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา