Website logo สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พานักศึกษาร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง17มิย60 | Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Lanna

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พานักศึกษาร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง17มิย60

Publish : Monday 1 June 2017 By RMUTLออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา