โลโก้เว็บไซต์ เชียงใหม่ทราเวลมาร์ท | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่ทราเวลมาร์ท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน Chiangmai Travel Mart 2017
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้มอบหมายให้  อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา