โลโก้เว็บไซต์ ส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษาและงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา