โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษาและงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์  บางพาน เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา