โลโก้เว็บไซต์ ลงนามความร่วมมือไต้หวัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงนามความร่วมมือไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน ร่วมกับ National Chung Cheng University (CCU) ประเทศใต้หวัน
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนกับผู้แทนจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา