โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน ร่วมกับ National Chung Cheng University (CCU) ประเทศใต้หวัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน ร่วมกับ National Chung Cheng University (CCU) ประเทศใต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนกับผู้แทนจาก National Chung Cheng University (CCU) ประเทศใต้หวัน ได้แก่ Prof. Guo-En Chang, Vice Dean of the College of Engineering พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา