โลโก้เว็บไซต์  กลุ่มบ้านสวนเป็นศรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มบ้านสวนเป็นศรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำเสนอผลงานวิจัยในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปเศษของและวัสดุเหลือทิ้ง ณ กลุ่มบ้านเป็นศรี จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำเสนอผลงานวิจัยในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปเศษของและวัสดุเหลือทิ้ง (waste) เพื่อการเพิ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา