โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำเสนอผลงานวิจัยในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปเศษของและวัสดุเหลือทิ้ง ณ กลุ่มบ้านเป็นศรี จังหวัดลำปาง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำเสนอผลงานวิจัยในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปเศษของและวัสดุเหลือทิ้ง ณ กลุ่มบ้านเป็นศรี จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำเสนอผลงานวิจัยในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปเศษของและวัสดุเหลือทิ้ง (waste) เพื่อการเพิ่มมูลค่า  ณ กลุ่มบ้านสวนเป็นศรี จังหวัดลำปาง มทร.ล้านนา  โดยมี ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณกีรติ ศรียงค์ พร้อมด้วย นักวิจัย และนักศึกษา หน่วยวิจัยวัสดุ และนวัตกรรมทางการแพทย์ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี   ภายในกิจกรรมได้มีการดำเนินกิจกรรม อาทิ  1)การขึ้นรูปเส้นใยไม้อัดจากเส้นใยธรรมชาติ 2) การขึ้นรูปไฟเบอร์บอร์ดจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น โฟม 3) เครื่องอบควมคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการอบขาเทียม เป็นต้น โดยได้รับทุนวิจัยจาก สวทช.และสภาพัฒน์ เพื่อดำเนินการวิจัยและใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการแปรรูปเศษของเหลือทิ้ง และการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรม ศิลปกรรม และเทคโนโลยี พร่อมด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งในงานนี้ได้มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวทช. สภาพัฒน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมรับชมและติดตามผลการดำเนินงานวิจัยของคณะวิจัยและนักศึกษา เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่ในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา