โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ทอดถวายกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565 29ตค65 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ทอดถวายกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565 29ตค65

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ทอดถวายกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565
          29 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา