โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-15 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-15

ผู้แทนอธิการฯ มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอล มทร.ล้านนา หลังคว้าแชมป์เบนตัน ถ้วย ข เชียงใหม่
พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เป็นผู้แทน ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอล มทร.ล้านนา ในโอกาสที่คว้าแชมป์ฟุตบอลรายการเบนตัน ถ้วย ข เชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ ผู้จัดการทีมเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อใช้ในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 38  ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ที่ไม่อาศัยความร้อน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ร่วมกับ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ณ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ที่ไม่อาศัยความร้อน ของ ผู้ช่วยศาสตร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร ด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟ เมืองหลิ่วโจว
พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ตัวแทนคณะและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับและคณะผู้แทนจาก Luizhou Railway Vocational Technical... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา