โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-26 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-26


มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 22” เสริมทักษะกีฬา สร้างความสามัคคี
พุธ 26 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 22” ณ อาคารกิจกรรม มทร.ล้านนา   โดยการแข่งขันดังกล่าวสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสภานักศึกษาและสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางด้านกีฬา ร่วมกัน และสร้างความสามัค... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
พุธ 26 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้เกิดกิจกรรมทางด้านวิชาการที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา