โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-28 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-08-28

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ น่านหนึ่งเดียว
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ "น่านหนึ่งเดียว" ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้และทักษะทางวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ - Sec.1 ฐานเกษตรอินทรีย์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา