โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-21 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-02-21

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เปิดรับ นิสิต-นักศึกษา สมัครร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน
จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวบริการ

          สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้จัดโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเทคโนโลยีให้เกษตรกร สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจการเกษตรที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่น มีความสามารถในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และสร้างกลไกให้เกิดการส่งต่อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั่วไทยในราคาที... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ งปม.06/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น           การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสน... >> อ่านต่อ


บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม เปิดรับตำแหน่งงาน นักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หลายอัตรา
จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวบริการ ข่าวรับสมัครงาน

          บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง (SEALECT TUNA) ได้เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ, สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีตำแหน่งานที่เปิดรับดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ Artwork เจ้าหน้าที่ Package Devel... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา